Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

7096 c4e1 500
Reposted fromAliceInKillingLand AliceInKillingLand
6686 28ac 500
Reposted frombaboooshka baboooshka
Reposted fromtediousuncle tediousuncle
2849 8e49 500
Reposted fromkaiee kaiee
6809 ce41 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
7874 8d17
Reposted frommaaari maaari
W przyszłym wcieleniu czy jutrzejszym śnie...- nieważne kiedy. I tak będziesz mój.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak

Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. (...) Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.

Bądź sobą. Jesteś dość dobry. Twoje ciało oszaleje od hormonów, ale i tak mu ufaj. Twoje serce będą rozsadzać sprzeczne emocje, ale i tak go słuchaj. Nie zmieniaj swojego ciała, swoich opinii i swoich wartości dla taniego poklasku.
I jak śpiewa Paisley, nie bój się. Masz jeszcze dużo czasu do najlepszych lat swojego życia.
Później jest lepiej. Zaufaj mi.
A jeszcze lepiej, zaufaj sobie.

— R. Brett
Reposted fromswojszlak swojszlak
9163 1450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4150 d88c
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
4562 3a1b 500
Reposted fromilovejackets ilovejackets
6074 8adb 500
Reposted fromits-never-toolate its-never-toolate
6650 5244
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
0670 7a19 500

sixpenceee:

This picture was taken by photographer James Synder. He says “This is a Cuban tree frog on a tree in my backyard in southern Florida. How and why he ate this light is a mystery. It should be noted that at the time I was taking this photo, I thought this frog was dead, having cooked himself from the inside. I’m happy to say I was wrong. After a few shots he adjusted his position. So after I was finished shooting him, I pulled the light out of his mouth and he was fine. Actually, I might be crazy but I don’t think he was very happy when I took his light away.”

Reposted fromthetwistedfaun thetwistedfaun
5011 30f8
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea
4499 24e7
Reposted fromphantomtroupe phantomtroupe
0658 b66b 500

ravenmgee:

twofingerswhiskey:

the-world-today:

The Paradox Axe

this makes me so angry

the fact that they didn’t call it a paradaxe makes me angrier than the actual axe

Reposted fromsanae sanae
2233 2d80 500

howab0utn0:

"nobody fucking helps me in this house"

Reposted fromill-take-no-more ill-take-no-more
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl